UPDATED 18.01.2018.

GUIDES

 

1. Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje shizofrenije

Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča u kliničkoj praksi

Vodič za dijagnostikovanje i lečenje shizofrenije Preuzmite dokument u PDF formatu

Radnu grupu za izradu vodiča činili su:

Rukovodilac
Prof. dr Dušica Lečić-Toševski, dopisni član SANU-a, Institut za mentalno zdravlje, Medicinski fakultet u Beogradu

Sekretari
Asist. dr Olivera Vuković, Institut za mentalno zdravlje, Medicinski fakultet u Beogradu
Klinički asist. Čedo D. Miljević, dr sci med., Institut za mentalno zdravlje, Beograd

Članovi
– Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, Psihijatrijska klinika, Kliničko-bolnički centar Kragujevac, Medicinski fakultet u Kragujevcu
– Prof. dr Goran Mihajlović, Psihijatrijska klinika, Kliničko-bolnički centar Kragujevac, Medicinski fakultet u Kragujevcu
– Prof. dr Olga Živanović, Klinika za psihijatriju, Klinički centar Novi Sad, Medicinski fakultet u Novom Sadu
– Doc. dr Aleksandar Damjanović, Klinika za psihijatriju KCS, Medicinski fakultet u Beogradu
– Prof. dr Vladimir Diligenski, Bolnica za psihijatriju, Kliničko-bolnički centar “Dr Dragiša Mišović”-Dedinje, Internacionalni fakultet, Subotica, Srbija
– Doc. dr Saveta Draganić Gajić, Institut za mentalno zdravlje, Medicinski fakultet u Beogradu
– Doc. dr Srđan Milovanović, Klinika za psihijatriju KCS, Medicinski fakultet u Beogradu
– Doc. dr Milica Pejović-Milovančević, Institut za mentalno zdravlje, Medicinski fakultet u Beogradu
– Asist. dr Olivera Vuković, Institut za mentalno zdravlje, Medicinski fakultet u Beogradu
– Prim. dr Bogdanka Čabak, Dom zdravlja Zvezdara, Beograd
– Dr Jasmina Grozdanov, dr sci med., Insitut za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut”
– Dr Albina Stanojević, mr sci med., Specijalna psihijatrijska bolnica Gornja Toponica, Niš

Recenzenti vodiča bili su:
– Prof. dr Svetlana Drezgić, Klinika za psihijatriju, Klinički centar Novi Sad, Medicinski fakultet u Novom Sadu
– Prof. dr Grozdanko Grbeša, Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja, Klinički centar Niš, Medicinski fakultet u Nišu
– Doc. dr Tatjana Vulović, Psihijatrijska klinika, Kliničko-bolnički centar Kragujevac, Medicinski fakultet u Kragujevcu


2. Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje alkoholizma

Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča u kliničkoj praksi

Vodic za dijagnostikovanje i lecenje alkoholizma Preuzmite dokument u PDF formatu

Radnu grupu za izradu vodiča činili su:

Rukovodilac
Dr Ivica Mladenović, mr sc. med. Institut za mentalno zdravlje, Beograd

Sekretar
Dr Goran Lažetić, Institut za mentalno zdravlje, Beograd

Članovi
Prof. dr Petar Nastasić, Fakultet političkih nauka, Beograd
Prof. dr Ivan Dimitrijević, Klinika za psihijatriju, Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet u Beogradu
Prof. dr Dušan Petrović, Psihijatrijska klinika, Kliničko-bolnički centar Kragujevac, Medicinski fakultet u Kragujevcu
Ass. dr Slađana Martinović Mitrović, mr sc. med. Klinika za psihijatriju, Klinički centar Vojvodine, Medicinski fakultet u Novom Sadu
Dr Saša Dimić, dr sc. med. Dom zdravlja Zemun, Beograd
Dr Maja Stanković, Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, Beograd
Dr Vesna Davidović, Specijalna psihijatrijska bolnica Gornja Toponica, Niš
Dr Bratislav Živić, Vojnomedicinska akademija, Beograd
Dr Biljana Kilibarda, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, Beograd

Recenzenti vodiča bili su:
Prof. dr Nikola Vučković, upravnik odeljenja za bolesti zavisnosti Klinike za psihijatriju,
Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
Prof. dr Branko Ćorić, načelnik Klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje,
Institut za mentalno zdravlje, Beograd
Dr Jasmina Grozdanov, dr sc. med. član RSK za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse,
Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, Beograd


 

3. Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje depresije

Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča u kliničkoj praksi

Vodic za dijagnostikovanje i lecenje depresije Preuzmite dokument u PDF formatu

Radnu grupu za izradu vodiča činili su:

Rukovodilac
Prof. dr Dušica Lečić-Toševski, dopisni član SANU-a, Institut za mentalno zdravlje, Medicinski fakultet u Beogradu

Sekretar
Dr Čedo D. Miljević, dr sci med., Institut za mentalno zdravlje, Beograd

Članovi
– Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, Psihijatrijska klinika, Kliničko-bolnički centar Kragujevac, Medicinski fakultet u Kragujevcu
– Prof. dr Aleksandra Nedić, Klinika za psihijatriju, Klinički centar Novi Sad, Medicinski fakultet u Novom Sadu
– Prof. dr Goran Mihajlović, Psihijatrijska klinika, Kliničko-bolnički centar Kragujevac, Medicinski fakultet u Kragujevcu
– Prof. dr Željko Špirić, Psihijatrijska klinika, Vojno-medicinska akademija, Beograd
– Doc. dr Aleksandar Damjanović, Klinika za psihijatriju KCS, Medicinski fakultet u Beogradu
– Asist. dr Milica Pejović-Milovančević, dr sci med., Institut za mentalno zdravlje, Medicinski fakultet u Beogradu
– Dr Cvetana Crnobarić, mr sci med., Institut za mentalno zdravlje, Beograd
– Dr Albina Stanojević, mr sci med., Specijalna psihijatrijska bolnica Gornja Toponica, Niš
– Prim. dr Bogdanka Čabak, Dom zdravlja Zvezdara, Beograd
– Prim. dr Slobodan Simić, Institut za mentalno zdravlje, Beograd

Recenzenti vodiča bili su:
– Prof. dr Grozdanko Grbeša, Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja, Klinički centar Niš
– Prof. dr Ratomir Lisulov, Klinika za psihijatriju, Klinički centar Novi Sad, Medicinski fakultet u Novom Sadu
– Prim. dr Mirjana Velimirović, spec. ginekologije i akušerstva, Dom zdravlja Savski Venac, član RSK za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse


 

4. Vodič dobre kliničke prakse za prehospitalno dijagnostikovanje i lečenje hitnih stanja u medicini

Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča u kliničkoj praksi

Preuzmite dokument

Radnu grupu za izradu vodiča činili su:

Rukovodilac
Doc. Dr Vladan Vukčević, Klinički centar Srbije, Beograd, Klinika za kardiologiju

Sekretar
Prim dr Milovanka Jančev, Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd

Članovi
1. Akademik Prof dr Miodrag Ostojić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srpska Akademija
Nauka i Umetnosti
2. Doc. Dr Nenad Ivančević, Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd
3. Prof. Dr Vesna Bumbaširević, Klinički centar Srbije, Beograd, Klinika za anesteziologiju
4. Prof. Dr Ana Šijački, Klinički centar Srbije, Beograd, Klinika za hirurgiju
5. Dr Tatjana Rajković, Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Niš
6. Doc. Dr Marina Nikolić-Djurović, Klinički centar Srbije, Beograd, Klinika za
7. Doc. Dr Milan Apostolović, Specijalna ortopedska bolnica Banjica, Beograd
8. Doc. Dr Lukas Rasulić, Klinički centar Srbije, Beograd, Klinika za neurohirurgiju

Autori s katedre za psihijatriju:
Doc. Dr Sanja Totić-Poznanović, Klinički Centar Srbije, Beograd, Klinika za psihijatriju
Dr Nadja Marić-Bojović, Klinički Centar Srbije, Beograd, Klinika za psihijatriju
Ass dr Olivera Vuković, Klinički Centar Srbije, Beograd, Klinika za pshijatriju
Doc. dr Gordana Nikolic-Balkoski, Klinički Centar Srbije, Beograd, Klinika za psihijatriju
Doc. dr. Srdjan Milovanović, Klinički Centar Srbije, Beograd, Klinika za psihijatriju
Ass dr. Milan Latas, Klinički centar Srbije, Beograd, Klinika za psihijatriju
Prof. dr. Aleksandar Jovanovic, Klinički centar Srbije, Beograd, Klinika za psihijatriju
Prof. Dušica Lečić-Toševski, Institut za mentalno zdravlje, Beograd


 

5. Vodič za odgovorno pijenje alkohola

Vodič za odgovorno pijenje alkohola Preuzmite dokument u PDF formatu

Urednik:
Prim. dr Ivica Mladenović, mr sci med

Autori:
Prim. dr Ivica Mladenović, mr sci med
Dr Goran Lažetić

Saradnici na projektu:
Dr Vladan Jugović
Mr sc. Danica Bošković-Đukić
Prim. dr Roza Panoski

Recenzent i lektor:
Prof. dr Dušica Lečić-Toševski, dopisni član SANU

Izdavač:
Institut za mentalno zdravlje, Beograd

Štampa:
Grid studio doo, Beograd

Tiraž:
10.000 primeraka
ISBN 978-86-82277-65-1
Dr Ivica Mladenović mr med. Sci, dr Goran Lažetić. Vodič za odgovorno pijenje alkohola, Treće izdanje. Beograd: Institut za mentalno zdravlje; 2016. ISBN 978-86-82277-65-1.


 

6. Vodič za odgovorno pijenje alkohola

Vodič za odgovorno pijenje alkohola Preuzmite dokument u PDF formatu

Urednik:
Prim. dr Ivica Mladenović, mr sci med

Autori:
Prim. dr Ivica Mladenović, mr sci med
Dr Goran Lažetić

Saradnici na projektu:
Dr Vladan Jugović
Mr sc. Danica Bošković-Đukić
Prim. dr Roza Panoski

Recenzent i lektor:
Prof. dr Dušica Lečić-Toševski, dopisni član SANU

Izdavač:
Institut za mentalno zdravlje, Beograd

Štampa:
Grid studio doo, Beograd

Tiraž:
10.000 primeraka
ISBN 978-86-82277-64-4
Dr Ivica Mladenović mr med. Sci, dr Goran Lažetić. Vodič za odgovorno pijenje alkohola, Drugo izdanje. Beograd: Institut za mentalno zdravlje; 2015. ISBN 978-86-82277-64-4


 

7. Ostali vodiči

Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča u kliničkoj praksi

Preuzmite Vodiče

Vodič za dijagnostikovanje i lečenje arterijske hipertenzije
Vodič za dijagnostikovanje i lečenje ingvinalnih kila odraslih
Vodič za dijagnostikovanje i lečenje ishemijske bolesti srca
Vodič za dijagnostikovanje i lečenje ishemijskog moždanog udara
Vodič za dijagnostikovanje i lečenje karcinoma pluća
Vodič za dijagnostikovanje i lečenje lipidskih poremećaja
Vodič za dijagnostikovanje i lečenje poremećaja rada štitaste žlezde

Šire verzije vodiča

Šira verzija vodiča za dijagnostikovanje i lečenje depresije
Šira verzija vodiča za dijagnostikovanje i lečenje ingvinalnih kila odraslih
Šira verzija vodiča za dijagnostikovanje i lečenje ishemijskog moždanog udara